Pandan w sou rout la
Reflechi sou sa
Kote pou w ka jkenn sipò